Saturday, June 12, 2010

AHLI MAJLIS SELESAI MASAALAH PENIAGA


13june2010.Stadium Darul Aman.Pengerusi Persatuan Peniaga Melayu hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ahli Majlis MBAS kerana dapat menyelesaikan masaalah peniaga semasa program Sua Rasa lagi dan Kanival Bank Rakyat yang bermula 11june2010 lalu.Pengerusi Persatuan En Khalid ketika ditemui menyatakan rasa puas hati kerana dapat bekerjasama dengan Ahli Majlis dan pehak MBAS.Pada hari tersebut peniaga peniaga yang terlibat dibekalkan satu plastik sampah demi menjaga kebersihan Bandaraya

No comments:

Post a Comment